Analiza przedsiębiorstw pod różnymi kątami

Do jednych z działań, które mogą Państwo zlecić naszej firmie, jest due diligence przeprowadzany przez nas w Warszawie i okolicach. Usługa ta skupia się na dogłębnej i szczegółowej analizie przedsiębiorstw pod różnymi kątami, a w tym:

  • prawnym – wykonywany przez nas audyt due diligence pozwoli ocenić aktualny status przedsiębiorstwa oraz zbadać w tym kontekście jego historię,
  • finansowym – analizując ten aspekt nasze biuro księgowe w Warszawie weźmie pod uwagę wszystkie dane, które figurują w sprawozdaniach,
  • podatkowym – badania due diligence w tym zakresie jest bardzo szczegółowe. Nasi przedstawiciele przeanalizują przedsiębiorstwo pod względem podatkowym, a także ocenią ryzyko podatkowe,
  • handlowym – wykonując due diligence spółki skupiamy się także na ocenie jej struktury organizacyjnej i efektywności działań. Przeanalizujemy również wydajność całego przedsiębiorstwa, a także zwrócimy uwagę na jego możliwości wytwórcze.

Zarówno finansowy audyt due diligence, jak i handlowy, prawny oraz podatkowy, jest istotny przy badaniu kondycji danego przedsiębiorstwa. Oczywiście usługę tą dostosujemy do Państwa oczekiwań, by skupić się na najbardziej istotnych dla Państwa aspektach.

Przeprowadzane przez nas w Warszawie i okolicy badania oraz analizy due diligence nie stanowią naszej jedynej oferty. Usługi nasze obejmują również: